خدمـات پیـش از ازدواج
تسـت‌های شـخصیت و ازدواج  

ارزیابی اختلالات شخصیت و خلقی زوجین همراه تست‌های معتبر و تفسیر تخصصی توسط روان‌سنج

جلسات مشاوره پیش از ازدواج

برگزاری جلسات مشاوره در  حیطه خودآگاهی، انتظارات، ارتباطات، مسائل فردی، چالش‌ها  و سایر جنبه‌های یک ازدواج موفق به صورت فردی و زوجی

مشاوره جنسی

ارزیابی و مشاوره  تخصصی مسائل جنسی و اختلالات مرتبط با آن

مشاوره حقوقی

برگزاری جلسات مشاوره در مورد جنبه‌های قانونی ازدواج از جمله قراردادها، حقوق مالکیت و سایر ملاحظات قانونی

کارگاه‌های آموزشی

 آموزش مهارت‌های ارتباطی، خودآگاهی و همدلی، مدیریت تفاوت‌ها  در زوجین

منابع تکمیلی

آموزش مهارت‌های ارتباطی، خودآگاهی و همدلی، مدیریت تفاوت‌ها  در زوجین

خدمات سلامـت خانواده
خانواده‌درمـانی

جلسات مشاوره خانواده‌درمانی برای تقویت ارتباطات، حل تعارضات و تقویت روابط خانوادگی و ارزیابی پویایی‌های خانواده

زوج‌درمـانی

جلسات مشاوره تخصصی  برای رسیدگی به مسائل ارتباطی، تعارض‌ها و تقویت پیوندهای عاطفی

مشـاوره فـردی و بالینی

مشاوره فردی با تک‌تک اعضای خانواده برای رسیدگی به نگرانی‌ها و چالش‌های خاص

مشاوره حقوقی

برگزاری جلسات مشاوره در مورد جنبه‌های قانونی ازدواج از جمله قراردادها، حقوق مالکیت و سایر ملاحظات قانونی

کارگاه‌های آمـوزشی

آموزش مهارت‌های خانوادگی و زوجی از قبیل فرزندپروری، ارتباط مؤثر و حل تعارض در خانواده و زوج

مشـاوره حقوقی

برگزاری جلسات مشاوره در مورد جنبه‌های قانونی خانواده از جمله نفقه، حضانت فرزند، تغییر جنسیت و سایر ملاحظات قانونی

منابع تکمیلی

بهره‌برداری هدفمند و موضوعی از مقالات حوزه خانواده مجله آنلاین

خدمـات توسـعه فـردی
کارگاه‌هـای آمـوزشی:
  • هوش هیجانی: شناخت هیجانات، مهارت‌های بین‌فردی و ارتباط مؤثر
  • مهارت‌های زندگی: آموزش مهارت‌های مدیریت زمان، مدیریت خشم، مدیریت استرس، اعتمادبه‌نفس، حل مسئله و ....
  • خودشناسی: کاوش در ارزش‌ها، معنا، نقاط قوت و علایق شخصی و رسیدن به اهداف شخصی و ... .
مشـاوره‌های فـردی و بالینی:

مشاوره تخصصی در مورد مشکلات درون‌فردی و بین‌فردی و بررسی و درمان انواع اختلالات روان‌شناختی و روانپزشکی

مشـاوره سـبک زندگی

راهنمایی در مورد تغذیه، خواب، تندرستی به جهت سبک زندگی مطلوب

تسـت‌های روان‌شـناسی

اجرا و تفسیر تست‌های آنلاین روان‌شناختی

منابع تکمیلی

بهره‌برداری هدفمند و موضوعی از مقالات حوزه فردی مجله آنلاین

خدمـات سـالمندان
چکاپ سلامت روان‌شناختی

ارزیابی‌های تخصصی روانشناختی، عاطفی، شخصیت، حافظه و کارکردهای اجرایی توسط روان‌سنج

مشـاوره تغذیه

راهنمایی در مورد تغذیه سالمندان، نیازهای غذایی و برنامه‌ریزی وعده‌های غذایی به جهت سلامتی مطلوب

گروه‌های حمـایتی

برگزاری گروه‌حمایتی تخصصی برای سالمندان با هدف به‌اشتراک‌گذاری چالش‌ها و نگرانی‌ها، روایت‌ها و تجربیات و ایجاد یک شبکه حمایتی برای تقویت حس اجتماعی و جلوگیری از انزوای اجتماعی توسط متخصصان و تسهیل گران

مشـاوره فـردی و بالینی

مشاوره تخصصی در مورد مشکلات  درون‌فردی و بین‌فردی و کشف معنا و ارزش‌های فردی

مشـاوره حقوقی

مشاوره در مورد مسائل حقوقی و مالی مربوط به دوران بازنشستگی، ارث، حضانت، ....

کارگاه‌هـای دانش‌افـزایی

دانش افزایی در امور ارتباطی، تکنولوژی و خودشناسی و بررسی چالش های دوران سالمندی برای ارتقا روابط با خود، خانواده و اجتماع

چطور می تونیم کمکتون کنیم؟