مزیت بینس سایلایف متخصصین ما ::.

منصوره آقایی

منصوره آقایی

مشاور خانواده و روان‌درمانگر

دکتر فرزانه تمرچی

دکتر فرزانه تمرچی

روان درمانگر فردی/ خانواده درمانگر / مشاور پیش از ازدواج/ زوج درمانگر

دکتر شانیا حقیقت

دکتر شانیا حقیقت

روان‌درمانگر فردی

الهام مهربانی

الهام مهربانی

روان درمانگر فردی /زوج درمانگر

الهام بیرق دار

الهام بیرق دار

روان‌درمانگر فردی/مشاور پیش از ازدواج / خانواده درمانگر

تانیا پرستویی

تانیا پرستویی

روان‌درمانگر فردی

فاطمه هاشمی

فاطمه هاشمی

روان‌درمانگر کودک

دکتر مرضــــیه زارع

دکتر مرضــــیه زارع

کاردرمانگر/ روان درمانگر کودک

مریم مقامی فرد

مریم مقامی فرد

مشاور تحصیلی

یلدا طبســی

یلدا طبســی

روان‌درمانگر فردی

دکتر اشرف پورعلی اقبالی

دکتر اشرف پورعلی اقبالی

روان‌درمانگر نوجوان

فاطمه رئیسی

فاطمه رئیسی

روان‌درمانگر والد ـ فرزند

دکتر معصومه قاسمی

دکتر معصومه قاسمی

روان‌درمانگر کودک و نوجوان

هدی موزون

هدی موزون

گفتار درمانگر

دکتر محمد سید حسن طهرانی

دکتر محمد سید حسن طهرانی

مشاور خانواده و زوج‌درمانگر

محمد رضا محمدزمانی

محمد رضا محمدزمانی

گفتار درمانگر/ متخصص بلع

دکتر محمد حسن آسایش

دکتر محمد حسن آسایش

خانواده‌درمانگر

فواد خسرو شاهی

فواد خسرو شاهی

روان‌درمانگر نوجوان

دکتر عباس جواهری

دکتر عباس جواهری

روان‌درمانگر فردی

ثمین سوادکوهی

ثمین سوادکوهی

زوج درمـــانگر

زهره شوشتری

زهره شوشتری

روان‌درمانگر فردی و زوج‌درمانگر

فاطمه صداقت‌صدر

فاطمه صداقت‌صدر

روان‌درمانگر کودک

اکرم اسماعیلی

اکرم اسماعیلی

روان‌شناس صنعتی و سازمانی

دکتر حوریه کاظمی

دکتر حوریه کاظمی

روان‌درمانگر والد - فرزند

دکتر سارا کمالی

دکتر سارا کمالی

روان‌درمانگر فردی

دکتر سمیه شاهمرادی

دکتر سمیه شاهمرادی

مشاور خانواده و زوج‌درمانگر

دکتر شادی اکبری

دکتر شادی اکبری

درمانگر توانبخشی شناختی

دکتر هایده طلایی

دکتر هایده طلایی

روان‌درمانگر فردی و زوج‌درمانگر

دکتر لیلا اسدی

دکتر لیلا اسدی

روان‌درمانگر فردی

مطهره وکیلی

مطهره وکیلی

روان‌درمانگر نوجوان

دکتر محسن رفیع خواه

دکتر محسن رفیع خواه

روان سنج

دکتر مهدی عطار

دکتر مهدی عطار

مشاوره حقوقی خانواده

ساجده تابش

ساجده تابش

مشاور فردی

صادق شیرازی

صادق شیرازی

زوج درمانگر

عفت لامعی

عفت لامعی

زوج‌درمانگر

مرضیه حسن‌زاده

مرضیه حسن‌زاده

خانواده درمانگر

مریم نیک‌روش

مریم نیک‌روش

روان‌درمانگر فردی

الهه صادقی

الهه صادقی

مشاور تحصیلی / روان سنج

دکتر آرزو خالقیان

دکتر آرزو خالقیان

مشاور تحصیلی

دکتر بهناز عطاری

دکتر بهناز عطاری

دکتر حنانه صفرزاده

دکتر حنانه صفرزاده

روانپزشک کودک و نوجوان

دکتر سعیده سرجمعی

دکتر سعیده سرجمعی

روانپزشک / فوق تخصص کودک و نوجوان

دکتر سمانه سلیمی

دکتر سمانه سلیمی

مشاور تحصیلی و شغلی

دکتر سپیده مقدس

دکتر سپیده مقدس

مشاور شغلی و تحصیلی

دکتر لیلا وحید

دکتر لیلا وحید

مشاور شغلی و تحصیلی

moshaver image

دکتر مانی رفیعی

moshaver image

زهرا بشیرزاده

سیده نیلوفر رضوی

سیده نیلوفر رضوی

کاردرمانگر

فریماه سادات ایجادی

فریماه سادات ایجادی

روان‌درمانگر کودک

مهتاب خراط زاده

مهتاب خراط زاده

روان درمانگر فردی

مهندس محمد پورمهدیان

مهندس محمد پورمهدیان

چطور می تونیم کمکتون کنیم؟