فـرایند جذب و استخدام:

یکی از مهم‌ترین فرایندهای همواره جاری در سازمان، فرایندهای مرتبط با جذب و استخدام افراد مناسب جهت حضور در سازمان است. این فرایند، از ابتدای نیاز به فرد مناسب تا ورود کارمند به سازمان، فرایند بسیار حساسی است که خطا در این مرحله، سازمان را با آسیب‌ها و هزینه‌های بسیاری مواجه خواهد کرد. ما معتقدیم که پیش از ورود فرد به سازمان، حین ورود و پس از ورود او باید مراحلی طی شود که درنهایت به اثربخشی این فرایند افزوده شود. خدمات حوزه جذب و استخدام شامل موارد زیر است:
 • تجزیه و تحلیل شغل و شناسنامه‌های شغلی
 • طراحی مدل شایستگی
 • تطابق شغل و شاغل
 • استخدام و جذب نیرو
 • فرایندهای جامعه‌پذیری
 • فرایند خروج از خدمت

سـلامت روان کارکنان:

همان‌طور که برخورداری از سلامت روان و بهزیستی روان‌شناختی در زندگی، امری ضروری به نظر می‌رسد، بررسی وضعیت روان‌شناختی کارکنان، ارتقا و توسعه سلامت روان و اجرای برنامه‌های روان‌شناختی در سازمان نیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. کارکنانی که وضعیت سلامت روان و شخصیت همسو با نیازهای سازمان و شغل داشته باشند، بهره‌وری بیشتری دارند و از سوی دیگر، سازمان‌هایی که محیط روان‌شناختی مطلوبی را برای کارکنان خود به وجود می‌آورند، در نگهداشت و توسعه کارکنان موفق‌تر عمل خواهند کرد. ما نیز در این حوزه به ارائه خدمات زیر، متناسب با نیازهای سازمانی می‌پردازیم:
 • ارزیابی روان‌شناختی کارکنان
 • نگرش‌سنجی کارکنان
  • رضایت شغلی
  • استرس شغلی
  • تعهد سازمانی
  • دلبستگی سازمانی
  • مدیریت تجربه
  • قدردانی ادراک‌شده
 • فرسودگی شغلی
 • سرمایه‌های روان‌شناختی
 • کیفیت زندگی کاری
  • تعادل و تعارض کار و زندگی
  • زنان شاغل

توانمندسـازی و مدیریت استعـداد:

کارکنان اصلی‌ترین سرمایه هر سازمانی به شمار می‌روند و توانمندسازی آنها نه‌تنها سازمان را در مسیر موفقیت قرار خواهد داد بلکه احتمال ماندن کارکنان در سازمان را نیز افزایش می‌دهد و تجربه مثبت‌تری را در سفر کاری آنها رقم خواهد زد. به همین دلیل و دلایل دیگری از جمله ماندگاری دانش در سازمان، توانمندسازی و مدیریت استعداد اهمیت زیادی پیدا می‌کند. ما نیز خدمات گسترده‌ای در این حوزه با بهره‌گیری از ارزیابی‌ها، آموزش‌ها و جلسات مشاوره‌ اجرا می‌کنیم که موارد زیر بخشی از این خدمات را شامل می‌شود:
 • کانون‌های ارزیابی و توسعه
 • توسعه‌ و غنی‌سازی شغلی
 • جانشین‌پروری
 • ارزیابی و مدیریت عملکرد
 • طراحی برنامه‌های توسعه فردی
 • طراحی کارراهه و مسیر شغلی (نردبان شغلی)
 • مدیریت دانش

سلامت سازمانی:

سلامت سازمانی زیربنای اجرای صحیح تمامی فرایندهای سازمانی است و از سوی دیگر کارکنان نیز تحت‌تأثیر همین بستر به فعالیت می‌پردازند؛ به همین سبب برخورداری از سلامت سازمانی مانند سلامت فردی حائز اهمیت بسیار است. ما در تلاش هستیم تا مجموعه‌ای از خدمات را در راستای بهبود و ارتقای وضعیت سلامت سازمانی ارائه دهیم تا گامی در جهت اثربخشی بیشتر سازمان‌ها و کارکنان آنها برداریم. عمده این خدمات موارد زیر را شامل می‌شود:
 • عارضه‌یابی سازمانی
 • طرح‌های بالندگی و توسعه سازمانی
 • مدیریت و رهبری
 • فرهنگ سازمانی
 • رفتار سازمانی
  • آزار و اذیت در محیط کار
  • رفتارهای مخرب سازمانی
  • رفتار سازمانی مثبت
 • ارگونومی و طراحی محیط کار
 • تعارضات سازمانی
 • تیم‌سازی و کار تیمی
 • ارتباطات درون‌سازمانی
 • ارتقای بهره‌وری
 • نظام‌های انگیزشی و پاداش

چطور می تونیم کمکتون کنیم؟