فرم تقاضای کار

اگر نمایه Linkedin دارید، رزومه اختیاری است
شرح شغل
موقعیت شغلی
کارشناس تولید محتوا
محل کار
سایلایف
دپارتمان
مدیریت / اجرایی / دانش

Time to Answer

2 open days

Process

1 Phone Call
1 Onsite Interview

Days to get an Offer

4 Days after Interview

چطور می تونیم کمکتون کنیم؟