دکتر هایده طلایی

دکتر هایده طلایی

روان درمانگر فردی / مشاور خانواده/ مشاور پیش از ازدواج / زوج درمانگر | سایلایــــــــف

دانشگاه علامه طباطبایی
کارشناسی ارشد مشاوره از دانشگاه علامه طباطبایی
دانشگاه علامه طباطبایی
دکتری مشاوره از دانشگاه علامه طباطبایی

چطور می تونیم کمکتون کنیم؟