دکتر عباس جواهری

دکتر عباس جواهری

روان‌درمانگر فردی | سایلایــــــــف

Syracuse University
کارشناسی ارشد مشاوره‌ی کلینیکی سلامت ذهن از Syracuse University
دانشگاه ویلیام و مری
دکتری مشاوره و سوپرویژن از دانشگاه ویلیام و مری

درباره‌ی مشاور


چطور می تونیم کمکتون کنیم؟