دکتر مهدی حاج محمود عطار

دکتر مهدی حاج محمود عطار

مشاور حقوقی خانواده | سایلایــــــــف

دانشگاه پیام نور
کارشناسی مطالعات خانواده گرایش حقوق زن در اسلام از دانشگاه پیام نور
دانشگاه آزاد اسلامی
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه آزاد اسلامی
American Liberty University
دکتری عدالت کیفری از American Liberty University

کلینیک‌های مشاوره

چطور می تونیم کمکتون کنیم؟