دکتر سمانه سلیمی

دکتر سمانه سلیمی

مشاور تحصیلی و شغلی | سایلایــــــــف

دانشگاه اصفهان
کارشناسی راهنمایی و مشاور از دانشگاه اصفهان
دانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشد مشاوره مسیر شغلی از دانشگاه اصفهان
دانشگاه اصفهان
دکتری مشاور شغلی از دانشگاه اصفهان

درباره‌ی مشاور

من سمانه سلیمی، فارغ التحصیل دکترای مشاوره شغلی و عضو هیئت علمی گروه مشاوره دانشگاه تهران هستم. روایت زندگیِ شغلی من از سال ۱۳۸۸ با کمک به دانش آموزانِ متوسطه اول (راهنمایی سابق) برای انتخاب رشته دبیرستان شروع شد و در ادامه با ورود به دیگر چالش های زندگی شغلی_تحصیلی مثل اهمال کاری، برنامه ریزی، بی رمقی تحصیلی و غیره غنی تر شد. گوش دادن به داستان زندگیِ تعداد زیادی از مراجعانِ سرخورده از تصمیمات اشتباه باعث شد همراهی با آدم ها برای خودشناسی و به دنبال آن مدیریت خردمندانه تصمیم گیری به یکی از بزرگ ترین رسالت های زندگی شغلی من تبدیل شود. براساس تجربیات کاری عقیده دارم بخش بزرگی از مشکلات ما در زندگی تحصیلی شغلی حاصل تصمیم گیری های ناآگاهانه است. این روزها استفاده از رویکردهای مدرن ( مانند هالند) و رویکردهای فرامدرن ( مانند طرح ریزی زندگی و منتالیزیشن) برای انتخاب و کنار آمدن با چالش های زندگی شغلی تحصیلی سرلوحه کار من است و من همچنان در حال آموختن و یادگیری در این حوزه هستم.

چطور می تونیم کمکتون کنیم؟