الهام بیرق دار

الهام بیرق دار

روان‌درمانگر فردی/مشاور پیش از ازدواج / خانواده درمانگر | سایلایــــــــف

دانشگاه  آزاد
کارشناسی راهنمایی ومشاوره از دانشگاه آزاد
دانشگاه آزاد اسلامی
کارشناسی ارشد مشاور خانواده از دانشگاه آزاد اسلامی

درباره‌ی مشاور

من الهام بیرقدار هستم. مدرک کارشناسی و کارشناسی‌ارشدم را در رشته ی مشاوره خانواده گرفتم،من درمانگر حیطه ی  زوج ،خانواده ،مشاوره پیش از ازدواج، روابط عاطفی،طلاق و خیانت هستم و درمان فردی هستم.

رویکرد درمانی  هیجان مدار (EFT)  رویکردی است که من با مراجعین فردی و  زوج کار میکنم و  در جهت کاهش آشفتگی ها در روابط بزرگسالی و ایجاد پیوندهای دلبستگی ایمن‌تر و بازسازی الگوهای تعاملی  کاربرد دارد.

رویکرد درمانی دیگر من خانواده درمانی سیستمی است که این رویکرد خانواده را یک سیستم به هم پیوسته در نظر میگیرد که همه  اعضای آن خانواده با هم در ارتباط هستند و روی هم اثر می گذارند

چطور می تونیم کمکتون کنیم؟