الهام مهربانی

الهام مهربانی

روان درمانگر فردی /زوج درمانگر | سایلایــــــــف

دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد روانشناسی از دانشگاه تهران

درباره‌ی مشاور

در راه یافتن مسیر زندگی به نیروی رشد تو، باورم دارم و در این مسیر کنارت هستم تا دنیای درونت را کشف کنی، خودت را بهتر بشناسی و بتونی با هیجانات ارتباط برقرار کنی و بتونی حال بهتری را تجربه کنی!

در کنار شما زوجین هستم تا الگوهای رفتاری نامناسب در روابطتون کشف کنید و اونها رو ترمیم و تقویت کنید و طعم یک رابطه سالم را بچشید.

چطور می تونیم کمکتون کنیم؟