عفت لامعی

عفت لامعی

زوج درمانگر | سایلایــــــــف

دانشگاه پیام نور،
کارشناسی روانشناسی عمومی از دانشگاه پیام نور،
دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی از دانشگاه فردوسی مشهد

درباره‌ی مشاور

عفت لامعی هستم. کارشناس ارشد روانشناسی عمومی از دانشگاه فردوسی مشهد و در حوزه تخصصی زوج درمانگری فعالیت دارم. معتقدم ما بعنوان انسان (بخواهیم یا نخواهیم) فقط می توانیم زندگی را از بعد احساس تجربه کنیم پس ترسیم نقشه ی ارتباط معنادار با زبان تجربیات هیجانی انسان و به دست آوردن مهارت خواندن چنین نقشه ای ضرورت دارد. لذا به مراجعین کمک می‌کنم تا احساسات زیر بنایی خود را در فضایی گرم، همدلانه و بدون قضاوت، در حضور همدیگر کشف و پردازش کنند تا درکی از رفتارها و الگوهای منفی بین خودشان پیدا کنند و متوجه شوند آنها نیستند که باهم مشکل دارند بلکه در یک چرخه‌ی ارتباطی منفی گیر کرده‌اند و در نهایت با یاد گرفتن روش خارج شدن از چرخه منفی و ترمیم رابطه و زنده کردن عشق بین خودشان بتوانند حال رابطه خود را خوب کنند.

کلینیک‌های مشاوره


چطور می تونیم کمکتون کنیم؟