دکتر حنانه صفرزاده

دکتر حنانه صفرزاده

روانپزشک کودک و نوجوان | سایلایــــــــف

دانشگاه آزاد اسلامی
عمومی پزشکی از دانشگاه آزاد اسلامی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
تخصصی روانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
علوم پزشکی تهران
فوق تخصصی روانپزشکی کودک و نوجوان از علوم پزشکی تهران

چطور می تونیم کمکتون کنیم؟