دکتر حوریه کاظمی

دکتر حوریه کاظمی

روان‌‌درمانگر نوجوان و روابط والد ـ فرزندی | سایلایــــــــف

درباره‌ی مشاور

حوریه کاظمی  ، کاندیدای دکتری روانشناسی بالینی، حیطه تخصص و فعالیتم روابط در کودک و نوجوان و والدگری و همچنین در تغییرات و چالش‌های مهاجرت در همین راستا فعالیت دارم.

کلینیک‌های مشاوره

چطور می تونیم کمکتون کنیم؟