مهسا قاسمی

مهسا قاسمی

روان درمانگر فردی | سایلایــــــــف

دانشگاه آزاد اسلامی
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه آزاد اسلامی
دانشگاه شهید بهشتی
کارشناسی پژوهشگری علوم اجتماعی از دانشگاه شهید بهشتی

درباره‌ی مشاور

هیچ چیز به اندازه تجربه سال ها کار بالینی من رو متوجه این موضوع نکرد که آدم ها بدون اینکه حتی خودشون متوجه باشن چقدر ممکنه در زخم های التیام نیافته گذشته جا مونده باشن و همین باعث شد که برای من هیچ الویت مهمتری از ساختن یک فضای امن و بی قضاوت در جلسه درمان وجود نداشته باشه ... فضایی که زیر سایه امنیت و شفقت اون بتونیم برگردیم به گذشته ...آسیب ها رو شناسایی کنیم ...راه التیامشون رو پیدا کنیم و آروم آروم سایه حضور اون زخم ها رو از لحظات امروز و اکنونمون کمرنگ کنیم 

پس میتونم بگم زخم هایت را نشانم بده ، تا بفهمم چگونه دوستت بدارم

چطور می تونیم کمکتون کنیم؟