دکتر محمد سید حسن طهرانی

دکتر محمد سید حسن طهرانی

مشاور خانواده / مشاور پیش از ازدواج/ روان درمانگر فردی/ مشاور روابط والد ـ فرزندی | سایلایــــــــف

درباره‌ی مشاور

اینجانب محمد طهرانی ؛ کارشناس ارشد روان شناسی بالینی و دکتری مشاوره هستم.

دغدغه اصلی من ارتقاء سلامت خانواده و ارتباطات بین فردی در آن ، به عنوان بستر  رشد و سلامت انسان است.

به همین جهت ، بیشترین حوزه کاری من در  موضوعات والدگری کودک و نوجوان، مسائل فردی و ارتباطی نوجوان ، مهارت های پیش از ازدواج و انتخاب همسر و روابط زوجین و خانواده است.

چطور می تونیم کمکتون کنیم؟