ساجده تابش

ساجده تابش

مشاور فردی | سایلایــــــــف

دانشگاه تهران
کارشناسی روانشناسی بالینی از دانشگاه تهران
دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه تهران

درباره‌ی مشاور

ساجده تابش هستم. کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. حدود ۸ سال هست که در اتاق درمان و مدرسه، چالش ها و دغدغه های نوجوانان و بزرگسالان عزیز را می‌شنوم و باهم تلاش میکنیم که به بینش جدید و درستی از این چالش ها برسیم و در نهایت حال بهتر و زندگی سالم‌تری را تجربه کنیم. رویکرد درمانی من طرحواره است. به این معنا که الگوهای تکرارشونده در زندگی و روابط را از نظر شناختی و هیجانی بررسی میکنیم تا با ریشه آن مواجه شویم. علاوه بر روان درمانی در زمینه توسعه فردی، برای من مهم است که به مراجعینم کمک کنم تا صدای سرزنشگر درونشان آرام تر شود، به خودشفقتی برسند و قوی و جراتمند بتوانند کیفیت زندگیشان را بهبود ببخشند.

چطور می تونیم کمکتون کنیم؟