دکتر سمیه شاهمرادی

دکتر سمیه شاهمرادی

روان‌درمانگر فردی/ مشاور خانواده / مشاور پیش از ازدواج | سایلایــــــــف

دانشگاه  اصفهان
کارشناسی مشاوره و راهنمایی از دانشگاه اصفهان
دانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشد مشاوره خانواده از دانشگاه اصفهان
دانشگاه تهران
دکتری مشاور خانواده از دانشگاه تهران

چطور می تونیم کمکتون کنیم؟