یلدا طبسی

یلدا طبسی

روان‌درمانگر فردی | سایلایــــــــف

دانشگاه ایالتی نیویورک
کارشناسی ارشد دپارتمان روانشناسی از دانشگاه ایالتی نیویورک

چطور می تونیم کمکتون کنیم؟