آزمون شخصیت‌شناسی نئو (NEO FFI) ـ فرم کوتاه

آزمون شخصیت‌شناسی نئو (فرم کوتاه)، ابزاری است که سطوح شخصیتی شما را از پنج جنبه اندازه‌گیری می‌کند. برای پاسخ به سؤالات، صداقت و خودآگاهی شما مهم است و نیاز به داشتن تخصص خاصی نیست. در این آزمون، هیچ پاسخ درست یا غلطی وجود ندارد؛ بنابراین پس از خواندن سؤال، اولین گزینه‌ای که به ذهنتان رسید، انتخاب کنید. 

سعی کنید به تمامی 60 سؤال آزمون پاسخ دهید. هر عبارت را به دقت بخوانید و پاسخی که به بهترین نحو نظر شما را در رابطه با آن نشان می‌دهد انتخاب کنید.

  • اگر با محتوای ذکر شده در عبارت، کاملا موافق هستید، گزینه‌ی «کاملا موافقم» را انتخاب کنید.
  • اگر با محتوای ذکر شده در عبارت، موافق هستید، گزینه‌ی «موافقم» را انتخاب کنید.
  • اگر در مورد محتوای ذکر شده در عبارت بی‌طرف هستید، نمی‌توانید تصمیم بگیرید یا نظر موافق ـ مخالف یکسانی دارید، گزینه‌ی «نظری ندارم» را انتخاب کنید.
  • اگر با محتوای ذکر شده در عبارت، مخالف هستید گزینه‌ی «مخالفم» را انتخاب کنید.
  • اگر با محتوای ذکر شده در عبارت، کاملا مخالف هستید گزینه‌ی «کاملا مخالفم» را انتخاب کنید.

پیش از ورود به آزمون، مطمئن شوید که استراحت خوبی دارید و با ذهنی باز وارد این آزمون می‌شوید.


نوع تفسیر

  • نوع تفسیر
مبلغ قابل پرداخت

0 ﷼ 0.0 IRR 0 ﷼

0 ﷼

برای فروش موجود نیست

این ترکیب وجود ندارد.

Terms and Conditions
نوع تفسیر: مختصر

شرایط و ضوابط

آزمون شخصیت‌شناسی نئو

آزمون شخصیت‌شناسی نئو (NEO-PI-R) با 60 سؤال یکی از آزمون‌های استاندارد شخصیتی است که در سال 1985 توسط مک کری و کوستا معرفی شد. این آزمون برای اندازه‌گیری پنج عامل اصلی شخصیت طراحی شده است: روان‌رنجوری، برون‌گرایی، گشودگی به تجارب، توافق پذیری و وجدانی بودن.

کاربردهای آزمون نئو

از کاربردهای آزمون نئو می‌توان به آگاهی از خود، استخدام و ارتقای نیروی کار، مشاوره‌های تحصیلی و شغلی، و مشاوره‌های پیش از ازدواج و خانوادگی اشاره کرد. این آزمون می‌تواند به عنوان یک ابزار موثر در ارزیابی ویژگی‌های شخصیتی فرد و همچنین انتخاب شغل، رشته تحصیلی و مشکلات زناشویی استفاده شود.


آزمون نئو پنج عامل بزرگ شخصیتی را ارزیابی می‌کند: روان‌رنجوری، برون‌گرایی، گشودگی به تجارب، توافق‌پذیری و وجدانی بودن. هریک از این عوامل دارای شش خصوصیت یا ویژگی هستند که با دقت اندازه‌گیری می‌شوند.


در سایلایف، محتوای تفسیر مختصر آزمون نئو در دسترس قرار دارد، همچنین می‌توان از نسخه زوجی آن نیز برای مقایسه ویژگی‌های شخصیتی شما با شریک زندگی‌تان استفاده کرد. استفاده از این آزمون می‌تواند به شما کمک کند تا بهترین تصمیم‌ها را در زندگی شخصی و شغلی‌تان بگیرید و روابط خود را بهبود بخشید.

چطور می تونیم کمکتون کنیم؟