آزمون شخصیت‌شناسی نئو (NEO FFI) ـ فرم کوتاه

آزمون شخصیت‌شناسی نئو (فرم کوتاه)، ابزاری است که سطوح شخصیتی شما را از پنج جنبه اندازه‌گیری می‌کند. برای پاسخ به سؤالات، صداقت و خودآگاهی شما مهم است و نیاز به داشتن تخصص خاصی نیست. در این آزمون، هیچ پاسخ درست یا غلطی وجود ندارد؛ بنابراین پس از خواندن سؤال، اولین گزینه‌ای که به ذهنتان رسید، انتخاب کنید. 

سعی کنید به تمامی 60 سؤال آزمون پاسخ دهید. هر عبارت را به دقت بخوانید و پاسخی که به بهترین نحو نظر شما را در رابطه با آن نشان می‌دهد انتخاب کنید.

  • اگر با محتوای ذکر شده در عبارت، کاملا موافق هستید، گزینه‌ی «کاملا موافقم» را انتخاب کنید.
  • اگر با محتوای ذکر شده در عبارت، موافق هستید، گزینه‌ی «موافقم» را انتخاب کنید.
  • اگر در مورد محتوای ذکر شده در عبارت بی‌طرف هستید، نمی‌توانید تصمیم بگیرید یا نظر موافق ـ مخالف یکسانی دارید، گزینه‌ی «نظری ندارم» را انتخاب کنید.
  • اگر با محتوای ذکر شده در عبارت، مخالف هستید گزینه‌ی «مخالفم» را انتخاب کنید.
  • اگر با محتوای ذکر شده در عبارت، کاملا مخالف هستید گزینه‌ی «کاملا مخالفم» را انتخاب کنید.

پیش از ورود به آزمون، مطمئن شوید که استراحت خوبی دارید و با ذهنی باز وارد این آزمون می‌شوید.


نوع تفسیر

  • نحوه نفسیر
مبلغ قابل پرداخت

0 ﷼ 0.0 IRR 0 ﷼

0 ﷼

برای فروش موجود نیست

این ترکیب وجود ندارد.

Terms and Conditions
نحوه نفسیر: مختصر

شرایط و ضوابط

چطور می تونیم کمکتون کنیم؟