دکتر سارا کمالی

دکتر سارا کمالی

روان‌درمانگر فردی/زوج درمانگر/ مشاورپیش از ازدواج | سایلایــــــــف

دانشگاه الزهرا (س)
دکتری روانشناسی از دانشگاه الزهرا (س)
دانشگاه علوم پزشکی ایران،
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی ایران،
دانشگاه شیراز
کارشناسی روانشناسی بالینی از دانشگاه شیراز

درباره‌ی مشاور

من دکتر سارا کمالی هستم. از دوران دبیرستان می‌دونستم که می‌خوام درمانگر بشم و این کار رو دوست داشتم. با اشتیاق روانشناسی رو انتخاب کردم و هر سه مقطع رو پشت هم خوندم. رویکردهای مختلفی رو یاد گرفتم و کار کردم ولی در نهایت EFT رو با شخصیت و روحیه خودم هماهنگ‌تر  دیدم.  از پایان دکتری به طور حرفه‌ای مراجع می‌بینم و چند سال کلینیک داشتم. 

کارگاه‌های مختلفی در زمینه‌های آموزشی گذاشتم و این حیطه هم برای خودم خیلی رشد داشته. 

در کل روانشناسی برای من پویایی و توسعه فردی به همراه داشته و به عنوان یک حرفه برام بسیار ارزشمنده.

چطور می تونیم کمکتون کنیم؟