زینب باقری

زینب باقری

روان‌درمانگر فردی | سایلایــــــــف

دانشگاه شهید بهشتی
کارشناسی ارشد مشاوره خانواده از دانشگاه شهید بهشتی

درباره‌ی مشاور

باور دارم به نیروی رشد در انسان ها و بر اساس همین باور کنارتون هستم تا باهم دنیای درونتون رو کشف کنیم و با یادگیری زبان روانتون بتونید به ان چه در عمیق ترین لایه های روانتون میگذره پی ببرید و با کشف هیجانات سالمتون و نیازهای نهفته در اونها بتونید دنیای بهتری رو بسازید .من کنارتون هستم تا باهم دنیا رو جای بهتری بکنیم و بهشت کوچک مهربانی و حضور رو بسازیم .

چطور می تونیم کمکتون کنیم؟